A-per Şurup 120 Mg 100 Ml
Endikasyonlar:
Analjezik, antipiretik.

Dozaj:
Yetişkin 4-6 sattte bir 325mg- 6 saatte bir 1000mg.
Günlük maximum doz 4 gr.
Çocuk 4-6 saatte bir 15mg/kg. (dehidratasyon riskinde 10mg/kg.)

Gebelik ve emzirme:
Gebelik kategorisi B .
Anne sütüne geçer.

Kontraendikasyon:
Parasetamol allerjisi.

İlaç Etkileşimi:
Parasetamol yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır.

Kısıtlamalar:
İntravenöz formları;
Ek/2b Sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedelleri ödenecek ilaçlar.